Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031813 nr. 15

31 813 (R1873)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties

nr. 15
AMENDEMENT VAN HET LID ANKER

Ontvangen 15 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, tweede onderdeel, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het woord «of» aan het einde van onderdeel b vervalt.

2. In onderdeel c wordt de punt vervangen door: ; of.

3. Na onderdeel c wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. het misdrijf, bedoeld in artikel 205 van het Wetboek van Strafrecht.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de minister het Nederlanderschap kan intrekken van een persoon die onherroepelijk is veroordeeld wegens het werven van personen voor vreemde krijgsdienst of gewapende strijd (artikel 205 Wsr). Enige jaren geleden is het element «gewapende strijd» aan artikel 205 Wsr toegevoegd (de «jihad»). Deze wijziging heeft nog geen rechtstreekse gevolgen gehad voor de RWN. De indiener wil buiten twijfel stellen dat ook bij veroordeling wegens het werven voor gewapende strijd in de zin van artikel 205 Sr het Nederlanderschap verloren kan gaan.

Anker