Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031813 nr. 12

31 813 (R1873)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties

nr. 12
AMENDEMENT VAN HET LID DIJSSELBLOEM

Ontvangen 14 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel G, onder 2, wordt artikel 14, tweede lid, als volgt gewijzigd:

I

Onderdeel a vervalt, onder verlettering van de onderdelen b en c tot a en b.

II

In onderdeel c wordt «een van de misdrijven, bedoeld onder a of b,» vervangen door: een misdrijf als bedoeld onder a,.

Toelichting

Dit amendement schrapt het in het wetsvoorstel voorgestelde artikel 14, tweede lid, onderdeel a. Het betreffende onderdeel noemt de misdrijven die, ingeval van onherroepelijke veroordeling, kunnen leiden tot intrekking van het Nederlanderschap.

Dijsselbloem