Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2009-201031813 nr. 10

31 813 (R1873)
Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID DIJSSELBLOEM

Ontvangen 14 januari 2010

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt na onderdeel 1a een onderdeel ingevoegd, luidende:

1b. In het eerste lid, onderdeel h, wordt de zinsnede «tenminste vijftien jaren» vervangen door: ten minste vijf jaren.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de termijn dat een 65-plusser onafgebroken toelating en verblijf moet hebben in het Koninkrijk, alvorens deze in aanmerking komt om het Nederlanderschap te verkrijgen, wordt verkort naar 5 jaar.

Dijsselbloem