Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931800 nr. 5

31 800 Voorstel van wet van het lid Özdil tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof)

Nr. 5 BRIEF VAN HET LID ÖZDIL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 januari 2019

Hierbij deel ik u mede dat het lid Smeulders de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneemt.

Özdil