Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831800 nr. 4

31 800 Voorstel van wet van de leden Sap en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Wet Langdurend Zorgverlof)

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID ÖZDIL

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 3 april 2018

Hierbij deel ik u mede dat ik gelet op het vertrek van mevrouw Sap en mevrouw Van Gent uit de Kamer de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Özdil