Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931795 nr. 34

31 795
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen

nr. 34
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WILLEMSE-VAN DER PLOEG C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 25

Voorgesteld 23 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat een aantal gemeenten bij het huidige Wmo-verdeelmodel onevenredige nadelen ondervindt;

constaterende, dat op basis van onafhankelijk onderzoek van het SCP en Bureau APE blijkt dat met twee indicatoren deze herverdeeleffecten kunnen worden verminderd;

van oordeel, dat toevoeging van deze twee indicatoren aan het verdeelmodel meer recht doet aan de feitelijke situatie op het terrein van gezondheidstoestand en sociaaleconomische positie;

verzoekt de regering met klem om in het verdeelmodel Wmo de indicatoren betreffende gezondheidstoestand en sociaaleconomische positie op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Willemse-van der Ploeg

Wolbert

Sap

Leijten

Van Miltenburg