Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931795 nr. 33

31 795
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen

nr. 33
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SAP C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 29

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat veel gemeenten ervoor kiezen om het persoonsgebonden budget (pgb) bruto uit te betalen en de eigen bijdrage door het CAK te laten verrekenen;

overwegende, dat door bruto-uitbetaling budgethouders te vaak onbewust en te laat geconfronteerd worden met hoge eigenbijdragerekeningen;

van mening, dat bij de wijze van uitbetalen van het pgb niet bureaucratische overwegingen, maar de belangen van de budgethouder voorop dienen te staan;

van mening, dat bruto-uitbetalen van het pgb bovendien tot onnodig heen en weer schuiven van gemeenschapsgeld leidt;

verzoekt de regering een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om het pgb netto door gemeenten te laten uitbetalen en de Kamer voor de zomer over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sap

Van Miltenburg

Koşer Kaya

Wolbert