Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931795 nr. 32

31 795
Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wat betreft de wijze waarop een aanspraak bestaat op een individuele voorziening en enige andere wijzigingen

nr. 32
GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID WOLBERT C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28

Voorgesteld 14 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door de wetswijziging Wmo gemeenten verplicht worden, cliënten vooraf te informeren over de keuzemogelijkheden betreffende hulp in de huishouding;

van mening, dat het belangrijk is dat de cliënt alle informatie krijgt om een eigen keuze te kunnen maken zonder dat andere overwegingen daarbij een rol spelen;

verzoekt de regering zolang noodzakelijk een onderzoek uit te voeren naar de arbeidsmarktgevolgen van de invoering van deze wetswijziging, waarbij tevens specifiek gekeken wordt naar de ontwikkeling van de vraag naar respectievelijk zorg in natura, het pgb en een financiële vergoeding én de uitkomsten van de overlegbepaling inzake overname van het personeel en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wolbert

Sap

Leijten

Koşer Kaya

Van Miltenburg