Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631789 nr. 80

31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 november 2015

Vanaf vrijdag 20 november 2015 worden de certificaten van aandelen (hierna: certificaten) van ABN AMRO GROUP N.V. (hierna: ABN AMRO) genoteerd en verhandeld op Euronext Amsterdam.

In mijn brief van 10 november jl. heb ik u geïnformeerd over de publicatie van het prospectus door ABN AMRO (Kamerstuk 31 789, nr. 79). In die brief ben ik kort ingegaan op de indicatieve bandbreedte van de prijs en de indicatieve omvang van de eerste plaatsing. Na publicatie van het prospectus is de book building fase gestart. In deze brief zal ik ingaan op de uitkomsten van dit proces.

Tot en met 19 november konden beleggers orders plaatsen. Aan het einde van deze book building fase is de exacte prijs van de certificaten, de omvang van de eerste plaatsing en de toewijzing aan beleggers bepaald. De prijs per certificaat is vastgesteld op 17,75 euro. De omvang van de toegewezen certificaten van de eerste plaatsing is vastgesteld op 20%, oftewel 188 miljoen certificaten. Dit resulteert in een voorlopige bruto opbrengst van deze eerste tranche van circa 3,3 miljard euro. De maximale omvang van de eerste plaatsing zal 23% (incl. greenshoe optie) zijn.

Op 24 november vindt de juridische afwikkeling van de verplichtingen plaats (de zogenoemde settlement). De certificaten worden dan geleverd tegen betaling. Het feit dat de juridische afwikkeling pas later plaatsvindt staat de handel in certificaten niet in de weg. Na de afwikkeling van de transactie, stuur ik u de adviezen van NLFI toe over onder andere de (bandbreedte van de) prijs, de omvang van de eerste plaatsing en de toewijzing aan beleggers. Tot 30 dagen na de eerste handelsdag kan door de begeleidende banken gebruik worden gemaakt van de greenshoe optie om de koers te stabiliseren. Na deze termijn kan de definitieve opbrengst worden vastgesteld, waarover ik uw Kamer eveneens zal informeren.

Nu de beursintroductie heeft plaatsgevonden gaan we een lock-up periode in. Gedurende 180 dagen na de transactie worden er in beginsel geen vervolgtranches verkocht door de verkopend aandeelhouder en worden er in principe geen certificaten uitgegeven door de onderneming. Na deze periode is het mogelijk om vervolgtranches te plaatsen.

ABN AMRO is vanaf vandaag een beursgenoteerde onderneming. Het gevolg hiervan is dat ik niet alle informatie met u kan delen over ABN AMRO, meer in het bijzonder informatie die koersgevoelig zou kunnen zijn. Ik zal met u alle informatie delen voor zover dat op grond van wet- en regelgeving mogelijk is, al dan niet vertrouwelijk. Na iedere verkoop van certificaten zal ik de Tweede Kamer achteraf informeren. Voordat het belang van de staat lager wordt dan 50%, wordt de Tweede Kamer vooraf (vertrouwelijk) geïnformeerd.

Meer informatie over de prijs van de certificaten vindt u in het persbericht van NLFI en ABN AMRO. Het persbericht is bijgevoegd bij deze Kamerbrief. Deze informatie kan niet gedeeld worden met personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan wegens de in die landen geldende wetten over de uitgifte van effecten. Het persbericht zal daarom niet op de gebruikelijke wijze op internet worden gepubliceerd als bijlage bij deze brief, maar ter inzage worden gelegd bij de Tweede Kamer. Het persbericht is daarnaast in een afgeschermde omgeving te vinden op de site van NLFI: www.nlfi.nl/beursgang-abnamro.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem