31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Nr. 55 MOTIE VAN DE LEDEN NIJBOER EN SCHOUTEN

Voorgesteld 9 april 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in veel grote ondernemingen de verhouding tussen de beloning van de top en de werknemers uit het lood is geslagen;

overwegende dat een evenwichtiger beloningsbeleid noodzakelijk is;

overwegende dat het daarvoor noodzakelijk is de positie van de werknemers te versterken;

verzoekt de regering, met voorstellen te komen om werknemers meer inspraak op en zeggenschap te geven over de beloning van de topbestuurders van ondernemingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer

Schouten

Naar boven