31 789 Staatsdeelnemingen Fortis en ABN AMRO

Nr. 40 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 oktober 2010

Hierbij deel ik u mee dat ABN AMRO gebruik maakt van zijn recht om per 31 oktober 2010 het Capital Relief Instrument (CRI) te beëindigen. De CRI is een garantie van de Staat op een deel van de hypotheekportefeuille van ABN AMRO, die bij aanvang in 2009 € 34,5 miljard groot was. Onder het Basel I regime realiseerde deze CRI een verlichting van de risicogewogen activa van € 19 miljard. Nu Basel II geïmplementeerd is, is het effect op de risicogewogen activa terug gelopen tot slechts € 3 miljard en is de CRI niet meer efficiënt. Voor de beëindiging is DNB-toestemming vereist en deze is door DNB verleend. De beëindiging van de CRI past binnen de kapitaalsplanning van ABN AMRO en werd door de Staat verwacht. Door het natuurlijk verloop in de hypotheekportefeuille is het effect voor de Staat per beëindiging een vermindering van de openstaande garantieverplichtingen met ongeveer € 31 miljard.

De minister van Financiën,

J. C. de Jager

Naar boven