31 780
Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten in verband met het bevorderen van de participatie van jonggehandicapten door werk en arbeidsondersteuning

nr. 5
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 4 december 2008

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

In artikel I, onderdeel D, wordt in de artikelen 5.7.2, eerste lid, onderdeel c, 5.7.3, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, 5.7.4, eerste lid, onderdeel b, onder 2°, en 5.7.8, eerste lid, onderdeel c, telkens «waarbij g staat» vervangen door: waarbij G staat.

Naar boven