Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431765 nr. 83

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 83 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2013

Ter informatie bied ik u hierbij een onderzoeksrapport van ZonMw1. Het betreft een onderzoek in de reeks evaluatie regelgeving, waarin op thematische wijze het onderwerp bestuursrechtelijk toezicht op de kwaliteit van zorg wordt belicht. In het rapport is gekeken naar het geheel van wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg waarin het toezicht op de kwaliteit van de zorg is geregeld.

Centrale vraag in deze thematische wetsevaluatie was of de huidige wettelijke regels voor intern en bestuursrechtelijk toezicht en het samenspel van betrokken actoren voldoende is voor bewaking, bevordering en verbetering van kwalitatief verantwoorde zorg. Het rapport bevat een groot aantal aanbevelingen met betrekking tot:

  • Uitgangspunten van beleid en wetgeving;

  • Bevoegdheden, instrumenten en uitvoeringspraktijk;

  • Relaties tussen toezichthouders en andere betrokken instanties.

Deze aanbevelingen zullen worden geraadpleegd bij de voorgenomen en lopende aanpassingen van bestaande regelingen en wetten onder meer ten behoeve van het verbetertraject van de IGZ. De eerste rapportage over dit traject, die ik heb toegezegd voor de zomer van 2014, zal onder meer een overzicht bevatten van deze aanpassingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.