Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 515

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 515 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 augustus 2020

Op 20 december 2019 (Kamerstukken 31 765, nr. 458) heb ik u een brief over de bouwopgave voor de verpleeghuizen doen toekomen. Bij deze brief was een rapportage gevoegd van TNO waarin een beleidsarme prognose was gemaakt met de behoefte aan verpleegzorg. Bij deze brief was aangegeven dat ik onder andere vervolgonderzoek zou laten doen met betrekking tot:

  • het in beeld brengen van de capaciteit, zowel landelijk als regionaal zodat zicht ontstaat op de beschikbare capaciteit en daarmee op de opgave per regio.

  • het in beeld brengen van de effecten van trends op de behoefte aan verpleegzorg. Het TNO-rapport van eind 2019 helpt bij het inzichtelijk maken van de ontwikkeling van de behoefte aan verpleeg(huis)zorg voor de komende twintig jaar. Tegelijkertijd liet het TNO-rapport nog vragen onbeantwoord, omdat geen rekening was gehouden met diverse trends die van invloed zijn op de behoefte aan verpleeg(huis)zorg.

Ik heb TNO gevraagd om dit onderzoek uit te voeren. Bij de uitvoering van het onderzoek is TNO begeleid door een werkgroep bestaande uit ZN, enkele zorgkantoren, ActiZ en VWS.

Op 15 juli jl. hebben wij overleg gevoerd over een aantal onderwerpen die betrekking hebben op de verpleeghuizen. Bij de voorbereidende stukken (Kamerstukken 31 765, nr. 494) was onder andere een voortgangsnotitie van TNO gevoegd. Op 28 juli jl. ontving ik het definitieve TNO-rapport1.

Deze rapportage sluit aan bij de eerdere voortgangsnotitie en bevat een nadere toelichting op de cijfers in het rapport. Ik stuur u dit rapport toe zonder beleidsreactie. Bij de volgende rapportage over de aanpak van de wachtlijsten kunt u de beleidsreactie verwachten.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl