Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 474

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 474 MOTIE VAN HET LID VAN DER STAAIJ C.S.

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, om voor de zomer 2020 met een afzonderlijke beoordeling te komen of de ingezette acties voldoende zijn om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar verpleeghuiszorg, en, indien dit niet het geval is, aan te geven welke aanvullende maatregelen genomen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Agema

Bergkamp

Laan-Geselschap

Kerstens

Hijink

Sazias

Van Kooten-Arissen

Ellemeet

Geluk-Poortvliet