Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 471

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 471 MOTIE VAN HET LID GELUK-POORTVLIET

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de creatie van extra plekken in verpleeghuizen zorgkantoren en zorgaanbieders een verantwoordelijkheid hebben;

constaterende dat in sommige regio's de wachtlijstproblematiek ernstiger is dan in andere regio's;

overwegende dat de Nederlandse Zorgautoriteit een rol speelt bij de verdeling van de herverdelingsmiddelen;

verzoekt de regering, in overleg met de Nederlandse Zorgautoriteit te bezien hoe deze middelen zodanig kunnen worden ingezet dat deze juist in die regio's terechtkomen waar de wachtlijsten het langst zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geluk-Poortvliet