Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 469

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 469 MOTIE VAN DE LEDEN KERSTENS EN ELLEMEET

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverzekeraars al een aantal jaren achtereen veel geld «overhouden» op wijkverpleging;

overwegende dat dat geenszins betekent dat geen behoefte zou bestaan aan zorg thuis;

overwegende dat nu onderzoek plaatsvindt naar de oorzaken van bedoelde onderbesteding;

verzoekt de regering, na ommekomst van dat onderzoek met zorgverzekeraars af te spreken voor welk deel en hoe bedoelde middelen alsnog worden ingezet voor zorg thuis, alsook de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kerstens

Ellemeet