Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 467

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 467 MOTIE VAN HET LID SAZIAS C.S.

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de term «niet-actief wachtend» voor een plek in een verpleeghuis verwarrend is voor patiënten, zorgkantoren en zorgverleners;

overwegende dat mensen met een Wlz-indicatie en een inschrijving voor een verpleeghuis zware en complexe zorg nodig hebben en dus altijd «actief wachtend» zijn;

constaterende dat de term «niet-actief wachtend» het overzicht van de wachtlijstproblematiek vertroebelt;

verzoekt de regering, de term «niet-actief wachtend» te schrappen en alle mensen met een inschrijving bij een verpleeghuis en een Wlz-indicatie als actief wachtend te beschouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sazias

Agema

Kerstens

Van Kooten-Arissen

Bergkamp

Ellemeet

Hijink

Van der Staaij