Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 466

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 466 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN LAAN-GESELSCHAP

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er ruim 17.000 mensen op de wachtlijst staan voor een plek in het verpleeghuis;

constaterende dat verpleegkundigen en verpleeghuisartsen verpleeghuizen verlaten omdat ze te weinig uitdaging in hun werk ervaren;

overwegende dat deze professionals het best weten hoe je goede zorg kan bieden voor een zo groot mogelijke groep ouderen;

overwegende dat het werk voor professionals in de zorg een stuk uitdagender wordt als je ze meer verantwoordelijkheid geeft;

verzoekt de regering, om samen met professionals meer ruimte te creëren voor hun inbreng in de besteding van de kwaliteitsgelden, om betere kwaliteit en meer capaciteit te bevorderen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Laan-Geselschap