Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 465

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 465 MOTIE VAN HET LID HIJINK

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de behoefte aan verpleeghuisplaatsen in de toekomst verdubbelt en dat er nu al lange wachtlijsten zijn voor verpleeghuiszorg;

constaterende dat er momenteel (soms kleinschalige) verpleeghuislocaties sluiten;

verzoekt de Minister, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om daar waar (kleinschalige) verpleeghuislocaties dreigen te sluiten, zich persoonlijk in te zetten om deze locaties voor lokale gemeenschappen te behouden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hijink