Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 462

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 462 MOTIE VAN DE LEDEN AGEMA EN WILDERS

Voorgesteld 15 januari 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er 18.600 zeer zware patiënten op de wachtlijst staan voor een plekje in een verpleeghuis;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de 1.200 azc-plekken in Gilze en de 650 azc-plekken in Maastricht niet weggegeven worden aan gelukszoekers, maar geschikt gemaakt worden voor wachtenden op een verpleeghuisplek,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Wilders