Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031765 nr. 438

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 438 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 september 2019

Hierbij bied ik u het rapport «Van Thuis naar het Verpleeghuis» aan1. Dit rapport is door Vilans gemaakt en gaat in op de knelpunten in de overgang tussen thuis en het verpleeghuis. Deze overgang moet voor ouderen zo soepel mogelijk verlopen en moet aansluiten bij de zorgvraag die ouderen op dat moment hebben. Signalen dat deze overgang lang niet altijd gemakkelijk verloopt was voor mij aanleiding om binnen actielijn 1 van het programma Langer Thuis (goede zorg thuis) dit verdiepend onderzoek te doen. De motie van de leden Ellemeet en Hermans (Kamerstuk 35 000 XVI, nr. 27) vroeg mij eveneens naar de kennisuitwisseling tussen het verpleeghuis en de wijk(verpleging) te kijken, waaraan ik met dit onderzoek tevens uitvoering geef. Nu de knelpuntenanalyse gereed is, wil ik met partijen, waaronder Actiz en V&VN, gezamenlijk vervolgacties bepalen en verder aan de slag gaan. Daarmee zal ik ook verder uitvoering aan de motie geven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl