Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201931765 nr. 396

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 396 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 385

Voorgesteld 12 maart 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de huidige 312.000 ouderen met een migratie-achtergrond de komende 10 tot 15 jaar in aantal zal verdubbelen,

constaterende dat ouderen met een migratieachtergrond nog onvoldoende aanspraak maken op benodigde verpleeghuiszorg, en dat deze verpleeghuiszorg bovendien onvoldoende aansluit bij de culturele identiteit van deze ouderen, zeker als zij dementerende zijn,

constaterende dat er vanuit de professionele verpleeghuiszorg nog altijd stereotype veronderstellingen bestaan over de zorg en ondersteuning voor deze ouderen door hun eigen sociale omgeving en dat mede daarom onvoldoende werk wordt gemaakt van het actief bereiken van deze ouderen,

verzoekt de Minister, om de in ontwikkeling zijnde leidraad cultuurspecifieke zorg aan het programma Thuis in het Verpleeghuis toe te voegen, en daarin aandacht te hebben voor voorlichting aan migrantenouderen en voor scholing binnen de verpleeghuiszorg m.b.t. cultuurspecifieke zorg als verdieping van persoonsgerichte zorg,

En gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Dik-Faber

Bergkamp

Kerstens