Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201831765 nr. 308

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 308 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 maart 2018

De vaste Kamercommissie heeft verzocht om voor het AO Verzameloverleg Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg/kapitaallasten/curatieve zorg d.d. 4 april 2018 een reactie te ontvangen op het rapport «De transitie naar het zorglandschap van 2030» en het bijbehorende bericht op Skipr.nl. Hierbij bied ik u mijn reactie aan.

Samenvatting

Royal HaskoningDHV heeft het initiatief genomen om, middels een Delphi studie, vanuit verschillende perspectieven na te denken over het zorglandschap in 2030. In het rapport worden sociale en technische ontwikkelingen beschreven die invloed (gaan) hebben op het toekomstige zorglandschap en de (fysieke) plekken waar zorg wordt verleend. Het rapport beschrijft de verschillende stakeholders die hierbij betrokken zijn, de (voor)waarden voor het zorglandschap in 2030 en de mogelijke paden van verandering. Ook de rol van zorgvastgoed en de manier waarop dit richting 2030 moet veranderen, wordt uitgebreid beschreven. Het bericht op Skipr.nl gaat over dit onderdeel.

Reactie

Patiënten moeten de juiste zorg op de juiste plek krijgen, nu maar ook in de toekomst. De behoeftes van de Nederlandse bevolking veranderen en het zorglandschap moet hierbij passen. Het rapport bevat aanknopingspunten en aanbevelingen voor de toekomstige organisatie van de zorg en de manier waarop verschillende partijen hier aan kunnen bijdragen. Ik heb dit rapport daarom onder de aandacht gebracht van de Taskforce Zorg op de Juiste Plek. Deze Taskforce is bezig om de beweging van «zorg op de juiste plek» te ondersteunen. In april zal ik het product van deze Taskforce aan uw Kamer aanbieden.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins