Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731765 nr. 258

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 258 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2016

Tijdens het AO verpleeghuiszorg van 17 november 2016 (Kamerstuk 31 765, nr. 252) is vanuit uw Kamer door mevrouw Bergkamp de vraag gesteld welke versnelling mogelijk zou zijn bij de uitvoering van het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de Wlz. Dit onderzoek – dat begin 2016 is aangekondigd en in het najaar van 2017 wordt opgeleverd – betreft groot en integraal onderhoud van de in 2007 vastgestelde tarieven op basis waarvan alle ZZP-tarieven op alle onderdelen herijkt worden. Ik heb toegezegd dit met de NZa te zullen bespreken en uw Kamer daarover nog voor het VAO verpleeghuiszorg (Handelingen II 2016/17, nr. 33, VAO Verpleeghuiszorg) te informeren, hetgeen ik hierbij doe.

De NZa heeft aangegeven begin 2017 informatie te kunnen leveren die bruikbaar is voor een analyse van de financiële impact die de leidraad verantwoorde personeelssamenstelling in de sector verpleging en verzorging kan hebben. Omdat daarbij veronderstellingen moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld met scenario’s of bandbreedtes) kunnen de uitkomsten uiteraard afwijken van het uiteindelijke kostenonderzoek. Op basis van deze input van de NZa en (zonodig) die van andere partijen zal ik uw Kamer eind februari 2017 een impactanalyse van de financiële gevolgen van de leidraad verantwoorde personeelssamenstelling aanbieden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn