Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201731765 nr. 254

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 254 MOTIE VAN HET LID KLEVER C.S.

Voorgesteld 8 december 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Kamer het manifest «Scherp op Ouderenzorg», zoals op 25 oktober 2016 gepresenteerd door Hugo Borst en Carin Gaemers, omarmt;

verzoekt de regering, per punt aan te geven op welke wijze zij hier invulling aan wil geven, en de Kamer hierover voor 9 januari 2017 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Klever

Agema

Leijten

Keijzer

Bergkamp

Dik-Faber

Voortman

Van der Staaij

Krol

Ouwehand

Potters

Volp