Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631765 nr. 199

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 april 2016

In 2014 startte het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie (PMC) met de behandeling van kinderen met kanker. De concentratie van deze zorg vindt gefaseerd plaats, in eerste instantie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht en vanaf 2018 in de nieuwbouw van het PMC. Gedurende een overgangsperiode van enkele jaren verplaatst het complexe deel van de kinderoncologische zorg zich in twee stappen (2014 en 2017/2018) vanuit de UMC’s naar het PMC. De potentiële risico’s die dit met zich meebrengt waren voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) reden om het afgelopen jaar intensiever toezicht te houden op de kwaliteit en veiligheid van de zorg, zowel in het PMC als in de kinderoncologische UMC’s1.

De IGZ stelt vast dat de concentratie van de kinderoncologie op koers is. Zij vroeg en kreeg de verzekering van de betrokken ziekenhuizen dat in de overgangsperiode de capaciteit van de zorg voor kinderen met kanker voldoende gewaarborgd blijft. De IGZ benoemt in het rapport ook een aantal aandachtspunten, zoals de samenwerking met de «shared care centra» en de beschikbaarheid van voldoende medische en verpleegkundige expertise.

Ik vind het uiteraard van groot belang dat de overgang van de zorg voor deze zeer kwetsbare groep verantwoord gebeurt waarbij behoud van kwaliteit en veiligheid van zorg voorop staat. De IGZ zal daarom de concentratie van de kinderoncologie de komende jaren nauwgezet blijven volgen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl