Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631765 nr. 176

31 765 Kwaliteit van zorg

Nr. 176 MOTIE VAN DE LEDEN OTWIN VAN DIJK EN POTTERS

Voorgesteld 9 december 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat goede voorbeelden in de verpleeghuiszorg de norm gaan worden;

van mening dat nog onvoldoende duidelijk is op welke wijze dit geoperationaliseerd wordt en welke gevolgen dit heeft voor de dagelijkse gang van zaken voor de verpleeghuiszorg en de kwaliteit van leven van cliënten;

verzoekt de regering, nader te concretiseren hoe de goede voorbeelden de norm worden en wat dit concreet betekent voor de overhead van zorgaanbieders, de organisatie van de zorg, de tijd die medewerkers kwijt zijn aan administratie en de visie van zorgaanbieders op zorgverlening aan cliënten, en de Kamer hierover in het voorjaar van 2016 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Potters