31 757 Stedenbeleid vanaf 2010

Nr. 72 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 juni 2015

Hierbij bied ik u de publicatie De Veerkrachtige Binnenstad aan van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), waarom door uw Kamer op 7 november 2013 in de motie Verhoeven is verzocht1.

Het PBL is een onafhankelijk instituut dat werkt volgens de Aanwijzingen van de Minister-President, welke op 21 februari 2012 in de Staatscourant worden gepubliceerd. De inhoud van de publicaties van het PBL behoeft niet het standpunt van het kabinet weer te geven.

De onderzoeken van het PBL worden geplaatst op www.pbl.nl.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven