Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531757 nr. 71

31 757 Stedenbeleid vanaf 2010

Nr. 71 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HOUWERS

Voorgesteld 26 mei 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat voor alle aangewezen krimpgebieden dezelfde rechten en plichten moeten gelden, ook juist inzake sloop van woningen;

van mening dat er door de Kamer per motie enkele krimpgebieden aan het lijstje zullen worden toegevoegd, en dat ook de Achterhoek inmiddels is aangewezen;

overwegende dat daarvoor een aanpassing in de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II (onder andere verhuurdersheffing) nodig is;

overwegende dat in artikel 1.11 lid 2 onder b de namen van de gemeentes in de overige krimpgebieden moeten worden toegevoegd;

overwegende dat in artikel 1.11 lid 5 is geregeld dat bij ministeriële regeling die aanpassing mogelijk is;

verzoekt de regering, bij de evaluatie van deze wet in 2016 de gemeentes in de overige krimpgebieden toe te voegen of anders die maatregelen te nemen die ertoe bijdragen dat voor alle krimpgebieden dan weer dezelfde heffingsvermindering en regelgeving van kracht wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers