Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231757 nr. 35

31 757 Stedenbeleid vanaf 2010

Nr. 35 MOTIE VAN HET LID DE BOER C.S.

Voorgesteld 19 januari 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de krimpregio's allerlei voorstellen en handreikingen hebben gedaan om de gevolgen van krimp op te vangen en te begeleiden, waarop tot op heden een reactie van het Rijk is uitgebleven;

constaterende, dat er een reactie dient te komen op deze voorstellen en handreikingen waarin in ieder geval aandacht wordt geschonken aan:

  • ruimte in regelgeving en zoeken naar oplossingen in bekostigingssystemen door bijvoorbeeld bundeling van geldstromen;

  • onderzoeken van grensoverschrijdende samenwerking;

  • zoeken naar mogelijkheden voor uitbreiding van recreatie en toerisme, waaronder de mogelijkheid van een tweede woning in de krimpgebieden;

verzoekt de regering om met een inhoudelijke reactie te komen op de voorstellen en handreikingen uit de regio, en deze binnen twee maanden voor te leggen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Boer

Van Bochove

Lucassen