Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201431753 nr. 68

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 68 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 december 2013

Tijdens het Algemeen Overleg ter zake de stelselvernieuwing rechtsbijstand op 14 november jl. heb ik de Tweede Kamer toegezegd om alternatieve maatregelen te onderzoeken om te komen tot bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand, waaronder suggesties daartoe die mij worden aangereikt door de Nederlandse Orde van Advocaten, teneinde de Kamer daarover te informeren. Ik verwacht eind december de suggesties van de Orde te ontvangen. Met het oog daarop zal ik vervolgens begin volgend jaar de Kamer informeren.

Tijdens dat Algemeen Overleg heb ik voorts toegezegd om in dezelfde brief de uitwerking van de kennelijke afdoeningen door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State in vreemdelingenzaken te analyseren. Ook over die uitkomsten zal ik derhalve de Kamer begin volgend jaar informeren.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven