Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231753 nr. 45

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID RECOURT

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet wijziging curatele beschermingsbewind en mentorschap nog niet in werking is getreden;

overwegende, dat het van belang is dat mentoren bij hun werk worden ondersteund

door een landelijke vereniging;

van mening, dat deze ondersteuning financieel moet worden gedragen door het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

constaterende, dat voor deze ondersteuning een bedrag van € 200 000 voldoende is;

roept de regering op deze landelijke ondersteuning financieel mogelijk te maken en daarover afspraken te maken met het veld,

en gaat over tot de orde van de dag.

Recourt