Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201231753 nr. 42

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 42 MOTIE VAN HET LID GESTHUIZEN

Voorgesteld 7 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat door de bezuinigingen op de rechtsbijstand de toegang tot de rechter onder druk staat, omdat de eigen bijdrage voor de advocaat fors zal worden verhoogd;

verzoekt de regering af te zien van de bezuinigingen op de rechtsbijstand,

en gaat over tot de orde van de dag.

Gesthuizen