Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031753 nr. 188

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 188 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rijksoverheid in 2018 in totaal zo'n 25 miljoen euro heeft uitgegeven aan rechtsbijstand door de landsadvocaat;

verzoekt de regering, om op korte termijn concrete maatregelen te nemen om de door overheden gemaakte kosten voor rechtsbijstand in rechtszaken substantieel terug te dringen, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Van Nispen