Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202031753 nr. 185

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 185 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN DEN BERGE

Voorgesteld 11 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de stelselherziening rechtsbijstand omstreden en minder omstreden onderdelen kent die op zichzelf weinig samenhang hebben;

verzoekt de regering, de plannen als afzonderlijke onderdelen aan de Kamer voor te leggen om een inhoudelijke discussie over de toekomst van de gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van den Berge