31 753 Rechtsbijstand

Nr. 182 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR RECHTSBESCHERMING

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 november 2019

Het werk aan een modern en financieel duurzaam stelsel voor rechtsbijstand is in volle gang. Een van de doelen is een betere vergoeding voor advocaten. Maar de overgang kost tijd. Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat de duur van de transitie op gespannen voet staat met de financiële armslag die advocaten hebben om de overstap te maken.

In vele gesprekken met advocaten is het mij steeds duidelijker geworden dat voor veel sociale advocaten de rek er echt uit is. Ik begrijp dat de frustratie is opgelopen, omdat er nog geen zicht was op hogere vergoedingen op de korte termijn. Daar moeten we wat aan doen, want we hebben in elk stelsel voor rechtsbijstand goede en gemotiveerde sociaal advocaten nodig. In het AO op 7 november 2019 heb ik uw Kamer dan ook toegezegd om te zoeken naar ruimte om de vergoeding aan de sociale advocatuur ook op korte termijn te verbeteren in lijn met de motie Jetten/Segers.

Dat is gelukt. Voor 2020 en 2021 is er jaarlijks ongeveer 36,5 miljoen euro beschikbaar om de sociale advocatuur gesterkt de overgang naar een nieuw stelsel te laten maken. Van het totaalbedrag van 73 miljoen euro voor 2020 en 2021 is 45 miljoen toegevoegd aan de begroting van Justitie en Veiligheid, 15 miljoen afkomstig uit de voorziene onderuitputting op het rechtsbijstandsbudget in 2019 en de overige 13 miljoen wordt ingepast in het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening. Na intensief overleg met en op voorstel van de NOvA heb ik besloten dat advocaten werkzaam in de toevoegingspraktijk in 2020 en 2021 een tijdelijke toelage ontvangen van 10,88 euro (excl. BTW) per toevoegingspunt, voor de eerste 1500 punten per jaar. Deze toelage zal gelden bovenop de jaarlijkse indexatie. In 2020 stijgt het huidige punttarief van 108,57 euro (excl. BTW) na indexatie naar 110,62 euro (excl. BTW). In 2020 zal het punttarief dus voor de eerste 1500 punten stijgen tot een bedrag van 121,50 euro (excl. BTW).

Niet alleen de NOvA maar ook de specialisatieverenigingen steunen de manier waarop we dit geld inzetten. De extra middelen zorgen voor een stijging van het inkomen van advocaten in de toevoegingspraktijk voor de komende twee jaar en versterken dus het perspectief op redelijke vergoedingen waar de algemeen deken in zijn brief van 4 september 2019 om heeft gevraagd. Met de NOvA ben ik daarom overeengekomen dat zij weer een constructieve bijdrage aan de stelselvernieuwing zal leveren en deelname aan het topberaad hervat.

Dit maakt dat wat de NOvA betreft de voor begin 2020 aangekondigde piketacties en verhinderacties van de baan zijn. In samenspraak met de betrokken specialisatieverenigingen zal dit ook actief onder de aandacht van de balie worden gebracht. Samen met de NOvA stel ik alles in het werk om de raad voor rechtsbijstand te helpen om alsnog een regulier piketrooster te maken voor de eerste twee weken van januari.

Ik meen dat we hiermee met vertrouwen vooruit kunnen.

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

Naar boven