31 753 Rechtsbijstand

Nr. 142 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 25 oktober 2017

Hierbij bied ik u het eindrapport aan van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (Commissie Van der Meer)1. Het rapport is tevens aangeboden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer.

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven