Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201531753 nr. 107

31 753 Rechtsbijstand

Nr. 107 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 september 2015

Hierbij bied ik uw Kamer het cahier «Rechtshulp gemist?» van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) aan1. Dit cahier is het resultaat van het onderzoek dat het WODC heeft verricht naar het niet-gebruik van rechtshulp. Het onderzoek heeft in opdracht van mijn ambtsvoorganger plaatsgevonden naar aanleiding van de aanbeveling daartoe van de Algemene Rekenkamer in haar verantwoordingsonderzoek 20132. De conclusies van het onderzoek zal ik betrekken bij mijn reactie op de eindrapportage van de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff