Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931705 nr. 17

31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 17
AMENDEMENT VAN DE LEDEN OMTZIGT EN TANG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 161

Ontvangen 19 november 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel XVI wordt «2012» vervangen door: 2011.

Toelichting

In het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de Awir. Met dit amendement wordt dit teruggebracht tot twee jaar (derhalve tot 1 januari 2011).

Omtzigt

Tang


XNoot
1

Vervanging in verband met wijziging van de ondertekening.