Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931705 nr. 14

31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 11 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel XVI wordt «2012» vervangen door: 2010.

Toelichting

In het voorstel van wet is opgenomen dat als het wetsvoorstel Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kracht van wet krijgt en in werking treedt, deze wet de komende drie jaar (dat wil zeggen tot 1 januari 2012) niet van toepassing is op beslistermijnen in de Awir. Met dit amendement wordt dit teruggebracht tot één jaar (derhalve tot 1 januari 2010).

Het kunnen laten verlopen van wettelijke beslistermijnen dient uit een oogpunt van burgers en bedrijven tot het uiterste beperkt te blijven. Een periode van 3 jaar is veel te lang. De belastingdienst dient de eigen systemen op een veel kortere termijn op orde te brengen.

Remkes