Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931705 nr. 13

31 705
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2009)

nr. 13
AMENDEMENT VAN HET LID REMKES

Ontvangen 14 november 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C. In artikel 6.36 wordt «€ 0,20» vervangen door: € 0,21.

Toelichting

In dit amendement wordt voorgesteld het bedrag dat op grond van artikel 6.36 van de Wet inkomstenbelasting 2001 als gift kan worden aangemerkt in de vorm van het afzien van een vergoeding van kosten voor vervoer per auto, te verhogen van € 0,20 per kilometer naar € 0,21 per kilometer. Deze verhoging komt in de plaats van de in het voorstel van wet opgenomen verlaging naar € 0,19 per kilometer. De budgettaire derving van dit amendement is (na afronding) nihil.

Voor de inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het ingediende amendement tot verhoging van de onbelaste kilometervergoeding van € 0,19 naar € 0,21 op het belastingplan 2009.

Remkes