31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 88
MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN WEEKERS

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat er enkele grote voor de Nederlandse geschiedenis relevante historische vliegtuigen zijn die een belangrijk onderdeel vormen van het Nederlands cultureel erfgoed en waarbij behoud van operationeel mobiel erfgoed op de voorgrond staat;

overwegende, dat door het feit dat deze historische vliegtuigen op lichte brandstof vliegen de accijnsdruk op deze historische vliegtuigen onevenredig veel hoger is dan van vliegtuigen die op kerosine vliegen;

overwegende, dat dit ertoe zou kunnen leiden dat deze Nederlandse historische vliegtuigen niet meer in de lucht kunnen worden gehouden en dus niet meer werkend kunnen worden gedemonstreerd;

verzoekt de regering voor de Miljoenennota 2010 met een voorstel voor een tegemoetkomende regeling in de sfeer van de accijns voor historische vliegtuigen te komen, zodat de effectieve accijnsdruk daalt tot het niveau van accijnsdruk op kerosine,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Weekers

Naar boven