31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 87
MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN TIMMER

Voorgesteld 2 juli 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering het ouderschapsverlof en de ouderschapsverlofkorting heeft uitgebreid van 13 naar 26 weken;

constaterende, dat een zeer grote groep ouders de ouderschapsverlofkorting niet kan verzilveren, wanneer zij de maximale 26 weken verlof opnemen in een jaar;

van mening, dat het wenselijk is dat iedereen tijdens het spitsuur van het leven, ouderschapsverlof ook effectief kan opnemen en gebruik kan maken van de ouderschapsverlofkorting;

verzoekt de regering voor 1 september 2009 met voorstellen te komen, waardoor het ouderschapsverlof en de ouderschapsverlofkorting voor iedere ouder toegankelijk en volledig opneembaar worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Timmer

Naar boven