31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 58
MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN TANG

Voorgesteld 19 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de belastingplichtigen in het buitenland ook op elektronische wijze aangifte moeten kunnen doen;

verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat alle belasting- en premieplichtigen voor de aangifte van belasting over 2009 en latere jaren gebruik kunnen maken van DigiD en ENIK;

en verzoekt de regering tevens voor de zomer van 2009 aan te geven op welke wijze belanghebbenden een aanvraag kunnen indienen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Tang

Naar boven