Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum ontvangst
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931704 nr. 10

31 704
Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2009)

nr. 10
AMENDEMENT VAN HET LID SAP

Ontvangen 29 oktober 2008

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In het in artikel IX, onderdeel B, opgenomen artikel 77 van de Wet belastingen op milieugrondslag, wordt in het eerste lid, onderdeel a, «€ 11,25» vervangen door: € 15.

II

In het in artikel IX, onderdeel B, opgenomen artikel 77 van de Wet belastingen op milieugrondslag, wordt in het tweede lid «€ 11,25» vervangen door: € 15.

Toelichting

Door de verhoging van het lage tarief van € 11,25 naar € 15 wordt een extra opbrengst van de vliegbelasting gegenereerd van € 41 miljoen. Door dit amendement vindt de herziening van de vliegbelasting ongeveer budgettair neutraal plaats. Daarnaast is dit amendement een dekkingsvoorstel bij 31 704, nr. 6 (amendement betreffende BTW-vrijstelling voor medische en paramedische diensten).

Sap