31 700 XVIII
Vaststelling van de begrotingsstaten van de begroting Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2009

nr. 51
MOTIE VAN HET LID VERDONK

Voorgesteld 4 december 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de As-Soennah moskee de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) heeft;

overwegende, dat minstens één van de aan die moskee verbonden imams, moslims oproept om niet te integreren in de Nederlandse samenleving;

overwegende, dat deze uitlating het algemene belang van de Nederlandse samenleving niet dient;

verzoekt de regering de minister van Financiën op te roepen, de ANBI-status op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Verdonk

Naar boven