Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum brief
Tweede Kamer der Staten-Generaal2008-200931700-XVII nr. 43

31 700 XVII
Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009

nr. 43
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR JEUGD EN GEZIN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 mei 2009

In de motie 31 700 XVII, nr. 15 van 12 november 2008 van het lid Dezentjé Hamming-Bluemink c.s. hebt u mij verzocht om vóór de Verantwoording 2009 u een actieplan voor te leggen met een analyse van de arbeidsmarkt voor de jeugdzorg, alsmede beleidsmaatregelen om de mogelijke tekorten aan zorgverleners in de jeugdzorg te voorkomen.

Tot mijn spijt ben ik niet in staat u het gevraagde actieplan voor de door u gevraagde datum te doen toekomen.

De reden hiervan is dat de voor het actieplan vereiste analyse nader onderzoek vereist dat meer tijd in beslag neemt.

Ik verwacht u het gevraagde actieplan vóór 15 juli 2009 te kunnen doen toekomen.

De minister voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet