31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 47
MOTIE VAN DE LEDEN VAN MILTENBURG EN VAN DER VEEN

Voorgesteld 5 november 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat kwaliteits- en veiligheidscontroles op het gebruik en onderhoud van medische hulpmiddelen en medische apparatuur niet verplicht is;

constaterende, dat er door verkeerd gebruik en gebrekkig onderhoud van medische hulpmiddelen en medische apparatuur jaarlijks veel ongelukken gebeuren, sommige zelfs met dodelijke afloop;

verzoekt de regering zo spoedig mogelijk te komen met wetgeving waarin periodieke kwaliteits- en veiligheidscontroles geregeld worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Miltenburg

Van der Veen

Naar boven