31 700 XVI
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2009

nr. 121
MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 21 januari 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering te bewerkstelligen dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht wordt voor alle zorgmedewerkers,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema

Naar boven